Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku | Terekenin Tespiti ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku, kişinin vefat etmesi ya da gaipliği durumu söz konusu olduğunda vefat eden kişinin sahip olduğu mal varlığının ilgili kişilere nasıl pay edileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Mal varlığının paylaşımı ancak miras sahibi olan kişinin vefat etmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Aksi halde yasal mirasçılar hiçbir hak talep edememektedir.

Tereke, ölen kişinin mal varlığı değerlerini ifade etmektedir. Tereke, vefat eden kişinin hem alacakları hem de borçlarını kapsayan aktif ve pasifteki tüm varlıkları anlamına gelmektedir.

Diğer adı veraset ilamı olan mirasçılık belgesi, yasal ve atanmış mirasçılar ile bu kişilerin miras paylarını göstermek amacıyla hazırlanan, ilgili Mahkeme veya Noter tarafından düzenlenen resmi bir belgedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, mal varlığına sahip kişilerin ölümlerin ardından malları üzerinde yapmak istedikleri tasarrufları, kişinin gaiplik söz konusuysa ya da ölüm karinesinin mevcudiyeti durumunda terekenin yasal mirasçılar arasında ne şekilde pay edileceğini, borçlarının nasıl ödeneceğini inceleyen bir hukuk türüdür.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Saklı pay miktarında hangi mirasçının ne kadar pay alacağı şu şekilde düzenlenmiştir:

Alt soyun saklı payı, mirasın yarısına tekabül etmektedir. Üst soyun saklı payı ana ve babanın her biri için mirasın dörtte birine eşittir. Eşin varlığı halinde saklı pay miktarı eşin kimlerle birlikte mirasçı olduğuna bağlı şekilde değişmektedir. Bu durumda sağ kalan eş, miras bırakanın çocuklar ya da ana babası ile mirasçı olması halinde saklı pay mirasın tamamıdır.

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Tereke tespit davası (Miras tespit davası) ile terekeye ait olan mal varlığı saptanarak deftere geçirilmektedir. Gerekli görülen durumlarda para, döviz vb. menkuller tereke olarak bankaya yatırılmaktadır. Mevcut çeşitli ziynet eşyaları tereke mal varlığı kabul edilerek mahkeme kasasına alınarak kaydedilmektedir. Ölen kişinin diğer eşyaları ise ilgili kişilere yediemin sıfatıyla teslim edilmektedir.

Tespit edilecek mal varlığının genişliğine ve koruma tedbirlerine göre dosya masrafları değişkenlik göstermektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Terekenin tespiti işlemi tereke tespit davası açılarak belirlenmektedir. Vefat eden kişinin mal varlığı hakkında net bir şekilde bilgi sahibi olmayı sağlayan dava türüdür. Açılan dava sonucunda mirasçıların herhangi bir hak kaybına uğramasının önüne geçilmektedir.

Tereke tespit davası için Türk Medeni Kanunu 576. Maddede ifade edildiği gibi miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesi görevlidir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 383.maddesine göre çekişmesiz durumlarda görevli mahkeme aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Tereke tespit davası için temel talepler ölen kişinin mal varlığının tespitine yönelik olmaktadır. Bu bağlamda miras hakkına sahip olanlar ilgili mahkemeden resmi ve özel kurumlara müzekkere yazılarak malvarlığı tespitini talep etmektedir. Taşınmazlar için tapu müdürlüğüne başvuruda bulunurken kara taşıtları için trafik siciline başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra bankadaki mevduatlar için ise ilgili bankalara müzekkere yazılması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi, miras bırakanın mirası ölümü sonrasında alınan belgedir. Vefat edenin terekesinde bulunan taşınmaz mallar üzerinde işlem yapmak isteyen ya da bankada bulunan parasını çekmek isteyen mirasçıların ilgili kuruma ya da bankaya mirasçı olduklarını ispat etmeleri gerekmektedir. Bu noktada mirasçılık belgesi ibraz edilmek zorundadır. Bu belge yasal mirasçılar tarafından nüfus kayıtlarına göre hazırlanmaktadır.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Ölen mal varlığı bulunan kişinin yasal mirasçıları nüfus kayıtlarına bakılarak tespit edilmektedir. Ancak ölen kişi ölmeden önce bir miras sözleşmesi veya vasiyetname ile yasal mirasçısı olmayan kişileri mirasçısı olarak atamışsa bu kişilerin de mirasçılık belgesi alması gerekmektedir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Ölen kişinin mal varlığı üzerinde hak sahibi olan kişiler yani mirasçıları, miras hukuku hükümlerine göre yasal mirasçısı olan kişilerdir. Mirasçılık belgesi almak için başvuru yapmaları gerekmektedir. Aynı şekilde murise yönelik olarak talepte bulunmak isteyen alacaklılar da mahkemeden veraset ilamının çıkarılması talebinde bulunmalıdır.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılar, herhangi bir Notere veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gerekli belgeleri tam ve doğru şekilde hazırladıktan sonra başvuru yaparak bu belgeyi alabilirler.

Miras- Tereke Tespit ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık belgesi almak isteyen mirasçıların ilgili mahkemeye ya da notere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Mirasçılık belgesi noter vasıtasıyla ile daha kolay alınabilmektedir. Ancak bazı hallerde noter, mirasçılık belgesini düzenleyemez. Bu durumda noter başvuruda bulunan mirasçıları ilgili Mahkemeye yönlendirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir